Unge på kanten (sammendrag)
Hide / Show Abstract

Unge på kanten (sammendrag)

Om inkludering av utsatte ungdommer

En tiltagende gruppe ungdommer i norden har stor risiko for et varig utenforskap i forhold til arbeidsliv. Det er i de nordiske landene satt inn og styrket omfattende innsatser: Økonomisk politikk: Stabilisere bankvesen og finansmarkeder. Stimulere etterspørsel og produksjon. Etterstrebe god balanse i offentlig økonomi og samfunnets økonomi. Arbeidsmarkedspolitikk: Opptrapping av aktive arbeidsmarkedstiltak. Garantier om tilbud og innsats til arbeidsledige unge. Utdanningspolitikk: Nye og forsterkede innsatser for å fremme god gjennomføring og motvirke frafall i den videregående skolen. Styrke opplæringen i praktiske yrkesfag, og forankre den i praksis. Sosial og helsepolitikk: Forsøks og utviklingsprosjekter for å fange opp og motivere og stimulere «unge utenfor» til å mestre dagligliv og orientere seg gradvis mot arbeid eller utdanning. PR I lavkonjunkturtider er det vigtigt at træffe sociale foranstaltninger, som tager hånd om de mest udsatte i samfundet. Det er svært for unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse, at etablere sig på arbejdsmarkedet. Nordisk Ministerråd har anmodet Nordens Velfærdscenter om at analysere, hvordan man i Norden mest effektivt kan bidrage til at øge inklusionen af samfundets svage på arbejdsmarkedet. Rapporten Unge på kanten Om inkludering av utsatte ungdommer i utdanning og arbeid i de nordiske landene, er et resultat af dette arbejde.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/nord2012-004.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/unge-pa-kanten-sammendrag_nord2012-004
  • READ
 
Chapter
 

Referanseliste og lenker You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289341288-8-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/unge-pa-kanten-sammendrag/referanseliste-og-lenker_9789289341288-8-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers