Unge, køn og pornografi i Norden
Hide / Show Abstract

Unge, køn og pornografi i Norden

Kvalitative studier

Nordens unge ser pornografi. Hvordan bruger unge pornografien i deres hverdagsliv? Indvirker pornografien på de unges kønsforståelser? Forskningsprojektet Unge, køn og pornografi i Norden (2004-2006)har undersøgt pornografiens udbredelse og nye kulturelle status. Projektet omfatter i alt 9 studier omkring unges holdninger til og erfaringer med pornografi. Undersøgelserne omfatter kvalitative interviews med unge, indholdsanalyser af ungdomsmedier og kvantitative data om forbrugsmønstre og holdninger til pornografi. Projektet er gennemført af Nordisk institut for kvinde- og kønsforskning (NIKK) på initiativ af Nordisk Ministerråd. Centrale kønsforskere fra hele Norden har bidraget til undersøgelserne, som dækker alle de nordiske lande. I denne bog præsenteres forskningsrapporter fra projektets kvalitative studier. Blandt temaerne som belyses er pornografiens betydning for unges køns- og identitetskonstruktioner, og for deres syn på sig selv og egen seksualitet. Bogen indeholder også en situationsrapport fra Færøerne om unges forhold til pornografi og seksualitet. Studierne som refereres er gennemført i Sverige, Danmark, Norge og Færøerne.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-545.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/unge-kon-og-pornografi-i-norden_tn2006-545
  • READ
 
Chapter
 

Forord You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335553-1-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/unge-kon-og-pornografi-i-norden/forord_9789289335553-1-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I de senere år er pornografien blevet stadig mere synlig i den nordiske massekultur. Fænomenet kaldes sædvanligvis for pornofisering eller seksualisering af det offentlige rum. Det har skabt heftig debat i hele Norden og ikke mindst bekymring for hvilken indflydelse den øgede – og ikke altid frivillige – eksponeringen for pornografi har på børn og unge.