Tro och mångfald
Hide / Show Abstract

Tro och mångfald

Religionsmöten och religionsteologi i Norden

Olika kulturer och religioner möts i våra nordiska samhällen nu som aldrig förr. I möten mellan människor sker också religionsmöten. Det är en del av kyrkornas kallelse att se kulturmötenas religiösa dimension. De nordiska folkkyrkornas förhållningssätt till bekännare av andra religioner har sin grund i kyrkornas teologi och självförståelse. Också den vuxenpedagogik kyrkorna utövar bottnar i väsentlig grad i teologiska förutsättningar. Därför är det viktigt att utforska den trosreflektion inom vars ram den kyrkliga vuxenpedagogiken lever och verkar. Denna bok vill gå tillbaka till rötterna. Nordiska kyrkliga studierådet vill med bokens hjälp ge arbetare inom kyrka och samhälle en möjlighet att pejla relationen mellan vår egen religion och andra religioner. Bokens målsättning är att mellan förskrämd fundamentalism och likgiltig relativism hitta framkomliga vägar mot en mångkulturell samverkan med en respektfull hållning till bekännare av andra religioner - utan att förneka eller förringa värdet och det unika i den kristna tron.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3806049e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/tro-och-mangfald_tn2005-582
  • READ
 
Chapter
 

Möten mellan religioner – ett humanistiskt perspektiv You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3806049ec013.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/tro-och-mangfald/moten-mellan-religioner-ett-humanistiskt-perspektiv_9789289336123-13-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Vilka är de utmaningar som vi ställs inför när vi vill främja konstruktiv samexistens och dialog mellan olika religioner? Vilka är förutsättningarna för att en dialog skall uppstå? Och vilka är fallgroparna? Det här är några frågor som man bör reflektera över när man vill närma sig religionsmöten på ett konstruktivt sätt. Frågorna ovan måste visserligen diskuteras utifrån olika perspektiv, men en reflektion över människan som en kulturell och religiös varelse i mötet med mångfald och olikhet är en förutsättning för att man skall närma sig problematikens grundkärna.