Styrkelse af den psykiske helse i Norden – forslag til initiativer til fremme af viden og erfaringsdeling
Hide / Show Abstract

Styrkelse af den psykiske helse i Norden – forslag til initiativer til fremme af viden og erfaringsdeling

Rapport fra det nordiske ekspertforum for psykisk helse 2009–2010

Nordiskt expertforum för psykisk hälsa föreslår en räcka nordiska aktiviteter, som stöder och kompletterar de nationella strategierna för psykisk hälsa, och stärker utvecklingen inom väsentliga områden av den psykiska hälsan. De sex valda områdena är gemensamma utmaningar för de nordiska länderna, där skillnaderna mellan länderna är fruktbara möjligheter att lära av varandra och skapa nordiskt mervärde. De konkreta förslagen har valts i avsikt att stimulera utveckling genom att samla, bygga upp och förmedla gemensam kunskap. Förslagen kan stödja jämförelser mellan länderna och användningen av gemensamma preciserade mål, uppföljning och utvärdering av arbetet för psykisk hälsa.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-513.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/styrkelse-af-den-psykiske-helse-i-norden-forslag-til-initiativer-til-fremme-af-viden-og-erfaringsdeling_tn2011-513
  • READ
 
Chapter
 

Nordisk bidrag til den internationale indsats You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330855-3-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/styrkelse-af-den-psykiske-helse-i-norden-forslag-til-initiativer-til-fremme-af-viden-og-erfaringsdeling/nordisk-bidrag-til-den-internationale-indsats_9789289330855-3-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Alle nordiske lande har tilsluttet sig WHO:s Europaregions Helsinkideklaration 2005 og handlingsplan om Mental Health. I henhold til deklarationen skal de enkelte lande rapportere om deres fremskridt på området til WHO på et mellemstatsligt møde. Ekspertgruppen foreslår, at Nordisk Ministerråd i samarbejde med WHO tager initiativ til et sådant mellemstatsligt møde. Ekspertgruppen foreslår et forberedende nordisk arbejdsmøde med WHO i foråret 2011 med henblik på et vægtigt og sammenhængende nordisk bidrag, som led i forberedelsen af et eventuelt europæisk mellemstatslig WHOmøde i et nordisk land i 2011 evt. 2012.

Also available in English