Psychosocial working environment
Hide / Show Abstract

Psychosocial working environment

Workplace Inspection of the psychosocial working environment in the Nordic countries

De nordiske landene står i dag overfor utfordringer knyttet til å opprettholde og videreutvikle den sosiale velferden. Nordisk Ministerråd besluttet på denne bakgrunn høsten 2013 å nedsette i arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å kartlegge innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i de nordiske landene. Hovedmålet for kartleggingen var å øke kunnskapen om innsatser i Norden for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i arbeidet med å inkludere utsatte grupper i arbeid og samfunnsliv. I denne rapporten presenteres resultater fra den gjennomførte kartleggingen, og arbeidsgruppens anbefalinger til videre oppfølging.

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3815161e.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/382015161f1.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/psychosocial-working-environment_tn2015-508
 • READ
 
Chapter
 

Comparison of PWE regulations in the Nordic countries You do not have access to this content

English
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3815161ec005.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/psychosocial-working-environment/comparison-of-pwe-regulations-in-the-nordic-countries_9789289339469-5-en
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

This chapter compares existing legislation on the psychosocial working environment in the five Nordic countries...