Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport
Hide / Show Abstract

Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport

Østutvidelsene av EU fjernet grensene mellom nasjonale arbeidsmarkeder med svært ulike nivåer i arbeids- og levekår, og har ført til stor mobilitet av arbeidskraft fra øst til vest i Europa. I dette prosjektet har vi studert hvordan arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige gjennomfører kontroll, tilsyn og veiledning av utenlandske virksomheter og arbeidstakere innenfor bygge- og transportnæringene. Selv om mange av utfordringene er felles, er det store variasjoner mellom landene når det gjelder hvilke tiltak og reguleringer som er iverksatt. Studien viser at det også er forskjeller i hvordan tilsynsarbeidet organiseres, hva slags registreringsordninger som brukes, hva som kontrolleres og hvilken teknologi som er tilgjengelig for tilsynsinspektørene.

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2016-530.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2016-530.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/nordiske-arbeidstilsyn-med-utenlandsk-arbeidskraft-i-bygg-og-transport_tn2016-530
 • READ
 
Chapter
 

Bakgrunn You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289346160-4-no.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/nordiske-arbeidstilsyn-med-utenlandsk-arbeidskraft-i-bygg-og-transport/bakgrunn_9789289346160-4-no
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I pilotprosjektet “Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie” (Eldring et al. 2013) ble det foretatt en første kartlegging av de nordiske arbeidstilsynenes rolle, strategier og redskaper i arbeidet mot “sosial dumping”.