Nordiska Livsstilsverkstan. En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare - Slutrapport
Hide / Show Abstract

Nordiska Livsstilsverkstan. En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare - Slutrapport

Slutrapport

Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats i ett projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet. Livsstilsverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de på egen hand kan göra hälsofrämjande livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. I denna rapport beskrivs utvecklingen av Nordiska Livsstilsverkstan, teoretisk bakgrund till hälsofrämjande arbete samt en sammanställning av lagstiftning, föräldrastödsprogram och dokument rörande hälsofrämjande arbete med barn i samtliga nordiska länder. http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-503.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/nordiska-livsstilsverkstan-en-modell-for-intersektoriell-samverkan-mellan-foraldrar-forskola-halsovasende-och-forskare-slutrapport_tn2013-503
  • READ
 
Chapter
 

Appendix III You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329682-13-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/nordiska-livsstilsverkstan-en-modell-for-intersektoriell-samverkan-mellan-foraldrar-forskola-halsovasende-och-forskare-slutrapport/appendix-iii_9789289329682-13-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Nedanstående intervjuer har analyserats ytterligare och sammanställts i en artikel som skickats in till en vetenskaplig tidskrift för publicering.