Nordiska jämställdhetsglasögon i praktiken
Hide / Show Abstract

Nordiska jämställdhetsglasögon i praktiken

Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland

Jämställdhet är en av värdegrunderna i det nordiska samarbetet. Satsningarna på jämställdhet har utöver värdeomdömen även medfört många konkreta åtgärder. Man har utfört ett ihärdigt arbete med att främja jämställdhet i de nordiska länderna - nationellt och även inom Nordiska ministerrådet i över 30 år. Även nu inriktar sig ett av de elva ministerråden inom Nordiska ministerrådet (MR-JÄM) på frågor om jämställdhet. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå jämställdhet. Det innebär att all politik och myndighetsutövning ska genomföras med ett köns- och jämställdhetsperspektiv av dem som normalt arbetar inom området. Jämställdhetsintegreringen har gått starkt framåt de senaste tio åren, både nationellt och inom Nordiska ministerrådet. I samtliga nordiska länder finns jämställdhetsmål inskrivet antingen i den nationella lagstiftningen eller i regeringens politiska program. Inom Nordiska ministerrådet har jämställdhetsintegreringen förts vidare både inom de gemensamma nordiska projekten och i form av samarbetsministrarnas (MR-SAM) beslut. Trots detta stöter man både nationellt och internationellt fortfarande på anmärkningsvärda brister i att tillämpa jämställdhetsintegrering i det praktiska arbetet. Jämställdhetsintegrering förefaller - i de flesta sammanhang - gå framåt snabbare på papperet än i praktiken. I denna rapport granskas bl. a. Nordiska ministerrådets verksamhet med utgångspunkt i integreringen av ett köns- och jämställdhetsperspektiv (jämställdhetsintegrering). Kartläggningen genomfördes inför det seminarium om jämställdhetsintegrering som hölls under Finlands ordförandeskap. Seminariet, som var avsett för ordförandena för de olika ämbetsmannakommittéerna, anordnas varje år i ordförandelandet som en del av Nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhets (ÄK-JÄM) verksamhet. Programmet för seminariet, som anordnades den 20 mars 2007 på social- och hälsovårdsministeriet, och ett sammandrag av de föredrag som hölls, återfinns i slutet på denna rapport.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-512.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/nordiska-jamstalldhetsglasogon-i-praktiken_tn2010-512
  • READ
 
Chapter
 

Källor You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331845-6-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/nordiska-jamstalldhetsglasogon-i-praktiken/kallor_9789289331845-6-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers
Also available in Finnish