Nordiska Gemenskaper
Hide / Show Abstract

Nordiska Gemenskaper

En vision för samarbetet

I år, 2012, fyller Nordiska rådet 60 år och för att fira detta har man låtit trycka upp denna bok. Men det är ingen vanlig jubileumsbok. Nordiska rådet vill denna gång se framåt och följa upp den förnyade diskussionen om det nordiska samarbetet. Mycket tyder på att det nordiska upplever en renässans. Krisen i EU, välfärdsmodellens styrka och det globala intresset för den arktiska regionen är några av de faktorer som driver de nordiska länderna samman. Utrikes och försvarspolitiken har blivit centrala områden för samarbetet vilket betyder att de strukturer som byggdes upp för samarbetet på 1950 och 70talen inte längre är tidsenliga. Denna bok presenterar en vision för Norden som bygger på ett synligt, profilerat och resultatorienterat samarbete i Nordiska Gemenskaper.

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3812559e.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/382012559f1.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/nordiska-gemenskaper_nord2012-009
 • READ
 
Chapter
 

Nordisk gemenskap och Nordiska Gemenskaper You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3812559ec003.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/nordiska-gemenskaper/nordisk-gemenskap-och-nordiska-gemenskaper_9789289341332-3-sv
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Det nordiska samarbetet har återvänt till den politiska agendan i stor stil. Statsministrarna prioriterar det nordiska genom att allt oftare uppträda tillsammans och genom att diskutera konkreta initiativ som luftövervakning över Island eller forskarsamarbete inom hälsosektorn. Utrikesministrarna är mycket aktiva i det nordiska samarbetet och den solidaritetsförklaring som de undertecknade i april 2011 var en viktig manifestation av ett ständigt accelererande samarbete kring fredsbevaring, säkerhetspolitik och utrikesförvaltning. Försvarsministrarna har sedan 2009 i sin tur formaliserat sitt samarbete kring anskaffningar, övningar och insatser inom ramen för den nya organisationen NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation).

Also available in Finnish