Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse
Hide / Show Abstract

Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse

Rapport fra det nordiske miljøprosjektet "Friluftsliv og psykisk helse"

Prosjektet er forankret i Miljøhandlingsprogrammet 2005 - 2008" der "Miljø og sundhed" var tema. Kap.1.3 "Folkesundhed og naturopplevelse" hadde mål om å analysere sammenhengene mellom friluftsliv og folkesundhed og kap. 3.3 hadde mål om å sikre det tradisjonelle nordiske friluftsliv. Norge lanserte prosjektet i 2006 for å følge opp programmet på disse punktene. Formålet var å etablere en plattform for arbeidet med friluftsliv og psykisk helsevern. En ville se nærmere på de sammenhenger og utfordringer som knytter seg til menneskets aktivitet i og møte med natur og de psykiske virkningene av dette. Siktemålet var å få fram nordisk kunnskap om de positive helsevirkningene - både forebyggende og terapeutisk. Plattformen har fem elementer: 1) Faglig nettverk. 2) Forskersamarbeid. 3) Tematisk hjemmeside (www.friskinaturen.org). 4 a) Nordisk konferanse sept.-07 i Asker, Norge og 4 b) Konferanserapport (Juni-08.) 5) Prosjektrapport "Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse." (1. juni 2009). Prosjektleder har vært Espen Koksvik fra MD-N og prosjektet ble avsluttet 15. mai 2009.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380939oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/naturopplevelse-friluftsliv-og-var-psykiske-helse_tn2009-545
  • READ
 
Chapter
 

Psykisk helse i Norden You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380939oec005.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/naturopplevelse-friluftsliv-og-var-psykiske-helse/psykisk-helse-i-norden_9789289332484-5-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Livet går opp og ned for de fleste. Halvparten oss vil oppleve psykiske problemer i løpet av livet. Psykiske problemer kan være alt fra lettere depresjoner og uro, til alvorlige psykoser som gjør at vi mister kontakt med virkeligheten. Noen er arvelig belastet og kan få problemer uten at noe spesielt har skjedd i livet. Andre ganger kan en vanskelig arbeidssituasjon eller familiesituasjon utløse problemene. I mange tilfeller er årsakene også uvisse.