Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling
Hide / Show Abstract

Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling

Nordisk markering av 20–års dagen for FNs barnekonvensjon

FNs barnekonvensjon feirer i år 20-års jubileum. Til dette jubileet presenterer vi her 23 utvalgte artikler om barns medvirkning i de nordiske landene og selvstyreområdene Grønland, Færøyene og Åland. Artiklene illustrerer et vidt spekter av modeller for deltakelse knyttet til sentrale arenaer for barn og unges dagligliv: barnehage og skole, kultur og nærmiljø, og i politiske beslutninger. I tillegg har vi inkludert artikler som omhandler medvirkning fra barn og unge med erfaringer som klienter i hjelpesystemet. En viktig intensjon er at disse eksemplene skal fungere som inspirasjon og verktøy for andre som jobber med barn og unge. Denne publikasjonen er laget av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av den Nordiske barne- og ungdomskomité (NORDBUK) ved Nordisk Ministerråd.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-548.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/modeller-for-barns-medvirkning-en-eksempelsamling_tn2010-548
  • READ
 
Chapter
 

Sammendrag You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331487-2-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/modeller-for-barns-medvirkning-en-eksempelsamling/sammendrag_9789289331487-2-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Denne rapporten er laget av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av Nordiske barne- og ungdomskomité ved Nordisk Ministerråd. Den inneholder 23 artikler om barns medvirkning på ulike arenaer i de nordiske landene og i selvstyreområdene Grønland, Færøyene og Åland. Artiklene illustrerer et vidt spekter av modeller for barns deltagelse, og intensjonen er at disse eksemplene kan virke som inspirasjon og verktøy for andre som jobber med barn og unge. Artiklene viser at det er viktig å involvere barn, at det er mange ulike måter å praktisere medvirkning på, og der type av deltagelse er avhengig av hensikt og mål.