Mediers påverkan på förskolebarns hälsa och föräldrarnas roll vid denna påverkan
Hide / Show Abstract

Mediers påverkan på förskolebarns hälsa och föräldrarnas roll vid denna påverkan

En litteraturstudie

Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats i ett projekt inom Globaliseringsinitiativet, finansierat av Nordiska Ministerrådet. Livsstilsverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de i framtiden på egen hand kan göra hälsosamma livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. Det är viktigt att människor har kunskap om hur man skall tolka de budskap som medier för fram. Denna rapport är en litteraturstudie och omfattar analys av fyrtionio empiriska studier och litteraturstudier presenterade i vetenskapligt granskade artiklar som undersökt mediers påverkan på förskolebarns hälsa (3-5 år). http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3813119e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/mediers-paverkan-pa-forskolebarns-halsa-och-foraldrarnas-roll-vid-denna-paverkan_tn2013-502
  • READ
 
Chapter
 

Syfte You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3813119ec005.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/mediers-paverkan-pa-forskolebarns-halsa-och-foraldrarnas-roll-vid-denna-paverkan/syfte_9789289329699-5-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Syftet med denna litteraturöversikt var att göra en systematisk genomgång av empiriska studier eller litteraturstudier presenterade i vetenskapligt granskade artiklar, som undersökt mediers påverkan på förskolebarns hälsa (3– 5 år) med avseende på: TV, dvd, videospel, dataspel, Internet och reklam.