Kvinder og velfærd i Vestnorden
Hide / Show Abstract

Kvinder og velfærd i Vestnorden

Vestnorden adskiller sig fra det øvrige Norden ved at mænd udgør flertallet af befolkningen. Specielt unge kvinder fra udkantsområderne vælger at rejse bort og finder det svært at vende tilbage. Det er baggrunden for at Nordisk Ministerråd valgte at iværksætte et forskningsprogram om velfærdspolitiske spørgsmål på henholdsvis Færøerne, Grønland og Island, set med kvinders øjne. Projektets mål var at undersøge hvordan unge kvinder oplevede at diverse velfærdsløsninger påvirkede deres liv. Projektet identificerer velfærdspoliti-ske spørgsmål, som anses for at være vigtige for unge kvinder i de tre lande, og som kan bidrage til at styrke kvinders stilling og fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. Offentlige data om demografi, velfærdssystem, arbejdsmarked m.m. i de tre lande blev analyseret. Fokusgruppeinterviews blev gennemført med forskelligt sammensatte grupper kvinder i hvert land. Rapporten indeholder tre kapitler om kvinder og velfærd i henholdsvis Færøerne, Grønland og Island. Forfatterne har forsket i ligestilling og vel-færd og deltaget i velfærdsdebatten i de tre lande. Rapporten er en kortlægning af velfærd i Vestnorden, set med unge kvinders øjne, og er tænkt som et vigtigt redskab for politikere, fagfolk og andre aktø-rer på velfærds- og ligestillingsområdet i de vestnordiske lande.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381063de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/kvinder-og-velfaerd-i-vestnorden_tn2010-578
  • READ
 
Chapter
 

Kvinder og velfærd i Island You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381063dec006.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/kvinder-og-velfaerd-i-vestnorden/kvinder-og-velfaerd-i-island_9789289331203-6-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Som nævnt i indledningen adskiller Vestnorden, dvs. Færøerne, Grønland og Island sig fra det øvrige Norden, idet at mænd udgør et flertal af befolkningen (Norden i tal, 2009). Det samme gør sig faktisk også gældende i visse udkantsområder i det øvrige Norden. Fraflytning fra udkantsområderne har været genstand for forskningsprojekter i de senere år, hvor man har påvist, at uddannelsesmuligheder og varierede jobtilbud påvirker den aldersmæssige og kønsmæssige sammensætning af den lokale befolkning i nævneværdig grad. Mange udkantskommuner mangler beskæftigelsesmuligheder for specialuddannede personer, hvor de få jobtilbud til kvinder medfører at de, i højere grad end mændene, søger væk. Situationen på arbejdsmarkedet og på velfærdsområdet har vist sig at påvirke kønnenes ligestilling og hvor folk vælger at bosætte sig (Carlsen, 2007; Jónsson, 2007; Sundström, 2006; Berglund, Johansson og Kramvig, 2005).

Also available in Icelandic