Køn, uddannelse og befolkningsstrømme
Hide / Show Abstract

Køn, uddannelse og befolkningsstrømme

Opsamling af tværnordiske indspil, erfaringer og praksiseksempler

Under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd blev der i 2015 sat fokus på udfordringer og gode praksiseksempler i relation til køn, uddannelse og befolkningsstrømme i yderområderne i hele Norden – Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island og de selvstyrende lande Grønland, Færøerne samt Åland. Denne opsamlingsrapport sammenfatter de resultater samt konklusioner, som er afdækket i den eksisterende nordiske forskning og faglitteratur på området samt de erfaringer og faglige indspil, som er kommet frem undervejs i den fælles dialog og erfaringsudveksling.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381612de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/kon-uddannelse-og-befolkningsstromme_tn2016-513
  • READ
 
Chapter
 

Ligheder og forskelle mellem de nordiske lande You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381612dec005.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/kon-uddannelse-og-befolkningsstromme/ligheder-og-forskelle-mellem-de-nordiske-lande_9789289345026-5-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Som det fremgår af forrige afsnit om tal og fakta, er der en række relevante lighedstræk på tværs af Norden, der gør det oplagt at have fælles erfaringsudveksling og komparative diskussioner. De udfordringer som Norden står overfor i forhold til yderområderne og i relation til køn, uddannelse og befolkningsstrømme rummer mange dimensioner – både på individ, gruppeog samfundsniveau, og i samspillet niveauerne imellem. De relevante lighedstræk på tværs af disse forskellige nordiske lokaliteter kommer således til udtryk i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og generelt i lokalsamfundene i de nordiske yderområder.

Also available in English