Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter
Hide / Show Abstract

Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter

Strävan efter en jämn könsfördelning i tillgången till samhällelig makt är en hörnsten i nordisk demokratiuppfattning och jämställdhetspolitik. Ett centralt verktyg i det jämställdhetspolitiska arbetet är kunskap om fördelningen av kvinnor och män på olika samhälleliga maktpositioner. I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Publikationen består av två delar. I del I kartlägger forskargruppen könsfördelningen i parlamentarisk politik och lokalpolitik och undersöker styrelserna och de högsta positionerna i börsnoterade och statliga företag i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. I del II presenteras en nordisk jämförelse och fördjupande artiklar som diskuterar vilka jämställdhetsåtgärder som varit effektiva och hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas. Boken är en informationskälla för politiska beslutsfattare, forskare, studenter och andra som är intresserade av jämställdhet i politik och näringsliv. Projektet ”Kön och makt i Norden”har genomförts på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna och samfinansierats av Nordiska ministerrådet och NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2009-569.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/kon-och-makt-i-norden-del-i-landsrapporter_tn2009-569
  • READ
 
Chapter
 

Författarpresentation You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289332248-2-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/kon-och-makt-i-norden-del-i-landsrapporter/forfattarpresentation_9789289332248-2-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Christina Alnevall (SE) är doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hennes avhandling fokuserar på kön, politisk representation och de diskursiva premisserna för politikens möjligheter. Mexiko är hennes fallstudie. Hennes forskningsfokus är, förutom politisk representation, även politiskt deltagande, medborgarskap och utvecklingspolitik. Hon har deltagit i flera forskningsprojekt, bl.a. „Gender Quotas - A Key to Equality?”. År 2008 deltog hon i ett projekt om könskvotering och politisk representation i Europa på uppdrag av Europaparlamentet.