Integrering i Danmark, Sverige og Norge
Hide / Show Abstract

Integrering i Danmark, Sverige og Norge

Felles utfordringer - like løsninger?

Rapporten belyser følgende hoved-problemstillinger: Hva er hovedtrekkene i integrerings-regimene i Danmark, Sverige og Norge? Hvor like er de, og hva er det som skiller? Hvilke erfaringer har Danmark, Norge og Sverige med introduksjonsordning for nyankomne? Hvilke arbeidsmetoder peker seg ut som særlig effektive, og hva har vært (og er) alvorlige barrierer i arbeidet med å implementere de mest effektive arbeidsmetodene? Hvilke tiltak har de tre landene anvendt for å motivere arbeidsgivere for å rekruttere innvandrere/ ta imot innvandrere på praksisplass, og hvilke erfaringer har de gjort med disse tiltakene? Hva kjennetegner arbeidsgivere som er positive til å ta imot nyankomne innvandrere på praksisplass, eventuelt rekruttere dem i ordinære jobber?

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2007-575.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/integrering-i-danmark-sverige-og-norge_tn2007-575
  • READ
 
Chapter
 

Integreringsregimene – hvem gjør hva? You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289334341-4-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/integrering-i-danmark-sverige-og-norge/integreringsregimene-hvem-gjor-hva_9789289334341-4-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Avveiningen mellom hensynet til likebehandling og behovet for tilrettelagte tjenester for minoritetsbefolkningen har ført til likeartede løsninger i Danmark, Norge og Sverige: Nyankomne flyktninger og innvandrere mottar en tidsbegrenset, omfattende og relativt intensiv introduksjonsordning. Etter at introduksjonsperioden er over skal innvandrerbefolkningen betjenes av de samme tilbud og institusjoner som yter tjenester overfor resten av befolkningen. Det innebærer at det er den generelle arbeidsmarkedspolitikken som er det viktigste arbeidsmarkedsintegrerende virkemiddelet overfor innvandrere som ikke deltar i introduksjonsprogram, og for innvandrere som ikke er i arbeid etter to-tre års deltakelse i introduksjonsprogram.