Integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i de nordiska statsbudgetarna
Hide / Show Abstract

Integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i de nordiska statsbudgetarna

Delrapport: Landrapporter

Ett av Nordiska ministerrådets långsiktiga mål är att bidra till att de nordiska länderna integrerar ett köns- och jämställdhetsperspektiv i budgetprocessen och statsbudgeten. Samt att länderna säkerställer att köns- och jämställdhetsperspektivet blir synligt inom ramen för förändringar i de nordiska välfärdsstaterna. Ett sådant arbete kallas internationellt för Gender Budgeting. Det här är slutrapporten från ett treårigt samarbetsprojekt mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Jämställdhets- och finansministerier i dessa länder har bedrivit utvecklingsarbete och utbytt erfarenheter om arbetet med integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i den statliga budgetprocessen och statsbudgetarna i respektive land. Syftet med rapporten är att presentera den kunskap och erfarenhet som projektet bidragit till samt ge rekommendationer för hur jämställdhetsintegrering av budgetprocessen i statlig förvaltning kan genomföras för att bli framgångsrik.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-571.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/integrering-av-ett-kons-och-jamstalldhetsperspektiv-i-de-nordiska-statsbudgetarna_tn2006-571
  • READ
 
Chapter
 

Finland You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335294-3-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/integrering-av-ett-kons-och-jamstalldhetsperspektiv-i-de-nordiska-statsbudgetarna/finland_9789289335294-3-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

The Government Programme 2003–2007 commits Finland to promote gender mainstreaming in the state administration. The first gender impact assessment of laws was however made already in June 2002. The Government Plan of Action for Gender Equality defines five areas of implementation for gender mainstreaming, the drafting of the budget being one of them. The budget is the declaration of intent of the Government, that is why it is important to examine its gender impacts.