Hushållens överskuldsättning i Norden
Hide / Show Abstract

Hushållens överskuldsättning i Norden

Rapport från ett samnordiskt forskningsseminarium om orsakerna till och konsekvenserna av nordiska konsumenters överskuldsättning

Denna rapport är resultatet av det första tvärvetenskapliga forskarseminariet i Norden som behandlar överskuldsättning som samhällsfenomen. Framväxten av den moderna form av överskuldsättning som vi idag ser i de allra flesta västerländska samhällen, utgör ett allvarligt hot inte enbart mot de direkt drabbade individerna och hushållen, utan även mot samhället i sin helhet. Överskuldsättningsproblemen av den nya typ som vi här diskuterar, tog sin början i mitten och slutet av 1980-talet. Vad gäller de nordiska länderna tyder mycket på, att Norge och i viss mån Danmark, kom att drabbas tidigast, medan Sverige och Finland kom att drabbas extra hårt ungefär samtidigt, under den svåra ekonomiska recessionen 1990-1994. Man hade kunnat tro att den svåra situationen som vi bevittnade för ett tiotal år sedan skulle vara av övergående natur. Det finns dock inget som tyder på att detta antagande skulle stämma. Många nordiska hushåll är återigen höggradigt kreditberoende, och kan sägas balansera på en mycket skör tråd om hastigt påkomna och oförutsägbara omvärldshändelser skulle drabba dem. Det är också så att stora grupper av unga och ekonomiskt sårbara konsumenter nu träder in på kreditmarknaden. Statistik från de nordiska länderna, men även från länder inom den Europeiska Unionen, visar att antalet överskuldsatta hushåll, och hushåll med betalningsproblem, inte minskat påtagligt sedan krisåren. Detta sammantaget gör att vi kan tala om överskuldsättning som ett av det moderna konsumtionssamhällets mer allvarliga gissel.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2004-513.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/hushallens-overskuldsattning-i-norden_tn2004-513
  • READ
 
Chapter
 

Generational Consumption You do not have access to this content

Finnish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289337496-13-fi.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/hushallens-overskuldsattning-i-norden/generational-consumption_9789289337496-13-fi
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Generational thinking is a useful way of understanding our time and society. In this article we start out with the basic concepts of how generational distinctions are made and conclude by presenting an interpretation of (contemporary Finnish) youth as the compulsory individual decision making generation. In speaking of such a generation, we are referring to the smaller cohorts born in the 80s or thereafter. In this article we also stress the links between generation and consumption (see Hoikkala & Paju 2002).