Håller språket ihop i Norden?
Hide / Show Abstract

Håller språket ihop i Norden?

En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska

I ”Håller språket ihop Norden?” presenteras den första stora undersökningen av internordisk språkförståelse på trettio år. Det samnordiska INS-projektet har i hela Norden testat ungdomars förståelse av de tre skandinaviska språken, danska, svenska och norska, i tal och skrift. Även ungdomarnas förståelse av engelska har undersökts som jämförelse. Här presenteras resultaten av undersökningen bland annat mot bakgrund av ungdomarnas attityder till grannländerna samt en jämförelse mellan språkförståelsen hos två generationer. Resultaten tyder på ganska stora förändringar i språkförståelsen sedan 1970-talet. Författarna Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin Åkesson är verksamma vid Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2005-573.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/haller-spraket-ihop-i-norden_tn2005-573
  • READ
 
Chapter
 

Testmaterialet You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289336222-4-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/haller-spraket-ihop-i-norden/testmaterialet_9789289336222-4-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I detta avsnitt ger vi en detaljerad presentation av de olika deltesten och testvarianterna i materialet, och i samband med detta värderar vi vårt testmaterial. Vi diskuterar också de olika texternas jämförbarhet sinsemellan och värderar vårt material med utgångspunkt från såväl själva testet som testsituationen. Ett avsnitt behandlar också kortfattat vilken typ av språkförståelse det är man testar med den aktuella typen av test.