Håller språket ihop i Norden?
Hide / Show Abstract

Håller språket ihop i Norden?

En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska

I ”Håller språket ihop Norden?” presenteras den första stora undersökningen av internordisk språkförståelse på trettio år. Det samnordiska INS-projektet har i hela Norden testat ungdomars förståelse av de tre skandinaviska språken, danska, svenska och norska, i tal och skrift. Även ungdomarnas förståelse av engelska har undersökts som jämförelse. Här presenteras resultaten av undersökningen bland annat mot bakgrund av ungdomarnas attityder till grannländerna samt en jämförelse mellan språkförståelsen hos två generationer. Resultaten tyder på ganska stora förändringar i språkförståelsen sedan 1970-talet. Författarna Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin Åkesson är verksamma vid Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2005-573.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/haller-spraket-ihop-i-norden_tn2005-573
  • READ
 
Chapter
 

Språkförståelse i ett tidsperspektiv You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289336222-7-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/haller-spraket-ihop-i-norden/sprakforstaelse-i-ett-tidsperspektiv_9789289336222-7-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Vår undersökning kan sättas i ett tidsperspektiv på två sätt, eftersom den kan säga något om både individuell och samhällelig utveckling av språkförståelsen. I detta kapitel diskuterar vi inledningsvis några metodiska frågor. Sedan redovisar vi resultaten av vår speciella föräldraundersökning, som kan säga något om både individuell och samhällelig utveckling. Därefter följer en jämförelse med Øivind Mauruds undersökning från mitten av 70-talet, som kan ge upplysningar om den samhälleliga utvecklingen. Vi avslutar med att tolka resultaten.