Håller språket ihop i Norden?
Hide / Show Abstract

Håller språket ihop i Norden?

En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska

I "Håller språket ihop Norden?" presenteras den första stora undersökningen av internordisk språkförståelse på trettio år. Det samnordiska INS-projektet har i hela Norden testat ungdomars förståelse av de tre skandinaviska språken, danska, svenska och norska, i tal och skrift. Även ungdomarnas förståelse av engelska har undersökts som jämförelse. Här presenteras resultaten av undersökningen bland annat mot bakgrund av ungdomarnas attityder till grannländerna samt en jämförelse mellan språkförståelsen hos två generationer. Resultaten tyder på ganska stora förändringar i språkförståelsen sedan 1970-talet. Författarna Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin Åkesson är verksamma vid Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3805509e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/haller-spraket-ihop-i-norden_tn2005-573
  • READ
 
Chapter
 

Övergripande resultat You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3805509ec005.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/haller-spraket-ihop-i-norden/overgripande-resultat_9789289336222-5-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I detta kapitel redovisar vi de övergripande resultaten för gymnasieundersökningen, både vad avser de skandinaviska språken och engelska. Det ska påpekas att vi använder termen gymnasister för alla elever som går på utbildningar för ungdomar i åldern 16-19 år, även om de normalt inte kallas så i alla länder. I Sverige och Norge går dessa utbildningar under gemensamma benämningar, gymnasieskola respektive videregående skole, medan man i övriga Norden skiljer mellan gymnasium och andra (yrkesförberedande) utbildningar. Se avsnitt 2.2.1 ovan.