Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet
Hide / Show Abstract

Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet

Sammanfattande beskrivning av gränshinder med lösningsförslag

Arbetet med att avlägsna gränshinder har genom åren varit en prioriterad fråga för de nordiska länderna. Man har fortlöpande utarbetat en rad analyser och rapporter på området. På statsministrarnas möte i Punkaharju 2007 beslutades det att man skulle göra arbetet med att avlägsna gränshinder mer operativt genom att tillsätta ett gränshinderforum. Samarbetet på det här området ska – utöver att trygga medborgarnas rättigheter – främja ekonomisk tillväxt och stärka de nordiska ländernas konkurrensförmåga.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3812509e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/granshinder-i-norden-pa-social-och-arbetsmarknadsomradet_nord2012-002
  • READ
 
Chapter
 

Inledning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3812509ec003.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/granshinder-i-norden-pa-social-och-arbetsmarknadsomradet/inledning_9789289341264-3-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

År 2010 signalerade både Gränshinder-forum och Danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet en önskan att Nordiska ministerrådets sektorer tar en aktivare roll i identifikation och elimine-ring av gränshinder inom deras respektive områden. Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för social- och hälsofrågor (ÄK-S) och ämbetsmanna-kommittén för arbetslivet (ÄK-A) tog sig an utmaningen och gick aktivt in i gräns-hindersamarbetet genom att inrätta en tvärsektoriell expertgrupp.