Et bedre liv for børn og unge gennem mad og motion
Hide / Show Abstract

Et bedre liv for børn og unge gennem mad og motion

Nordisk katalog over initiativer og Best Practice for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet

Den fælles Nordiske Handlingsplan opstiller en række målsætninger for, hvad vi i Norden skal opnå på områderne kost og fysisk aktivitet inden år 2011, samt visioner for status i 2021. Disse mål og visioner beskrives i kataloget. Målene går overordnet ud på, at flere mennesker skal spise sundt og at befolkningens fysiske aktivitetsniveau skal øges. Som baggrund for initiativerne indeholder kataloget en kort beskrivelse af de enkelte landes lovgivning og handlingsplaner på området for sund mad og fysisk aktivitet. For hvert nordisk land er der beskrevet initiativer, der har som formål at fremme børn og/eller unges sundhed gennem kost og fysisk aktivitet. Samtidig er 2-3 initiativer fremhævet som Best Practice for de enkelte lande, hvilket er markeret i kataloget med separate afsnit. Disse Best Practices vurderes af landene som værende projekter, der har eller har haft særlig god effekt på kostvanerne og/eller det fysiske aktivitetsniveau. De nordiske lande er godt på vej med gode projekter, og vi kan lære meget af hinanden. Kataloget forventes derfor fulgt op senere med Best Practices indenfor andre temaer, fx fælles monitoreringsmetoder for udviklingen inden for sund mad og fysisk aktivitet.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2007-589.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/et-bedre-liv-for-born-og-unge-gennem-mad-og-motion_tn2007-589
  • READ
 
Chapter
 

Sundhedsfremme ved mærkning og markedsføring af fødevarer You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289334204-13-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/et-bedre-liv-for-born-og-unge-gennem-mad-og-motion/sundhedsfremme-ved-maerkning-og-markedsforing-af-fodevarer_9789289334204-13-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Sveriges Konsumentråd har foretaget en kortlægning af reklame for usund mad, rettet mod børn og unge, i henholdsvis blade/direkte reklamer, på internettet og på TV. Halvdelen af al reklame på børneinternetsider var reklame for usunde madvarer. 26 % af reklamerne i børneblade og direkte reklamer var for usund mad, og 20 % af madreklamerne på TV var for usund mad.