Esimerkkejä lasten vaikuttamismalleista
Hide / Show Abstract

Esimerkkejä lasten vaikuttamismalleista

Pohjoismaat juhlistavat 20 vuotta täyttävää YK:n lapsen oikeuksien sopimusta

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 20 vuotta. Julkaisemme sen kunniaksi 23 artikkelia, jotka käsittelevät lasten vaikuttamista Pohjoismaissa sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin itsehallintoalueilla. Artikkeleissa kuvataan lasten ja nuorten erilaisia osallistumismalleja arkipäivän tärkeillä osa-alueilla: päiväkodissa ja koulussa, kulttuurielämässä ja lähiympäristössä sekä poliittisessa päätöksenteossa. Mukana on myös artikkeleita, jotka kertovat lasten ja nuorten vaikuttamisesta lastensuojelun asiakkaina. Toivomme esimerkkien tarjoavan innoitusta ja työkaluja kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Norjan lapsuus-, hyvinvointi- ja vanhuustutkimuksen instituutti (NOVA) on laatinut raportin Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean (NORDBUK)toimeksiannosta.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-546.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/esimerkkeja-lasten-vaikuttamismalleista_tn2010-546
  • READ
 
Chapter
 

Kulttuuri, vapaa-aika ja lähiympäristö You do not have access to this content

Finnish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331500-6-fi.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/esimerkkeja-lasten-vaikuttamismalleista/kulttuuri-vapaa-aika-ja-lahiymparisto_9789289331500-6-fi
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Lasten osaamista ja näkökulmia otetaan aivan liian vähän huomioon kuntien suunnitelmissa ja päätöksenteossa. Nyt alkaa yleistyä käsitys siitä, että tähän on tultava muutos. Esitämme tässä luvussa seitsemän esimerkkiä siitä, miten nuorille voidaan antaa mahdollisuus osallistua oman vapaa-aikansa muovaamiseen ja vaikuttaa oman lähiympäristönsä suunnitteluun. Kolme artikkelia käsittelee ensisijaisesti fyysistä ympäristöä ja sitä, miten lasten ja nuorten vaikuttaminen voi vahvistaa suunnittelua ja päätösprosesseja. Saamme lukea, miten norjalainen MIABE-menetelmä soveltuu lasten ja nuorten tietoisuuden lisäämiseen lähiympäristön fyysisestä olemuksesta ja heidän osallistamiseensa yksittäisiin, rajoitettuihin ympäristönparannushankkeisiin. Suomalaisessa hankkeessa kuvataan SoftGis-menetelmää ja valotetaan mallia, joka edistää vaikuttamista lähiympäristön suunnitteluun. Viimeisenä esiteltävä islantilainen hanke käsittelee koulurakennusta, jonka suunnittelussa lapset saivat olla mukana.

Also available in Icelandic, English