Empiri, evidens, empati
Hide / Show Abstract

Empiri, evidens, empati

Nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete

I den här antologin beskrivs hur man arbetat för att förstärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i de nordiska länderna under senare år. Dels ges översiktliga beskrivningar från varje land, dels ges exempel på lokala projekt. Av beskrivningarna framgår att satsningarna kommit igång ungefär samtidigt i de fem länderna men att de genomförts på olika sätt. Även motiven kan ha skiftat men det ?nns ?era gemensamma utgångspunkter, t.ex. en åldrande befolkning, minskat skatteunderlag och ökade krav från såväl brukare/klienter som medborgare. I antologin aktualiseras viktiga frågor som: Vilken roll ska staten ha när det gäller kunskapsutveckling? Hur undviker man att initiativen endast blir dagsländor? Med utgångspunkt från bl.a. de olika bidragen i antologin, förs i ett avslutande kapitel ett resonemang kring kunskapsbegreppet inom disciplinen socialt arbete.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380569oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/empiri-evidens-empati_nord2005-005
  • READ
 
Chapter
 

Kunnskapsutvikling innen sosial-tjenesteni Norge You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380569oec006.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/empiri-evidens-empati/kunnskapsutvikling-innen-sosial-tjenesteni-norge_9789289341141-6-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Kvalitet på det sosiale arbeidet i sosialtjenestens førstelinje oppleves og prøves i møte mellom bruker og utøver. Dette arbeidet preges av en kompleksitet som må søkes forstått gjennom både tradisjonell forskning på ulike nivåer og ved hjelp av systematisk, profesjonell refleksjon over erfaringer og utfordringer i et yrkesmessig utviklingsforløp. Ydmykhet i forhold til kompleksiteten i førstelinjen og behovet for ulike typer av kunnskap, både erfarings- og forskningsbasert, er et suksesskriterium når det gjelder å lykkes med arbeidet.