Den utmanande diskussionen
Hide / Show Abstract

Den utmanande diskussionen

Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden

Kan kulturpolitiken verka för att främja mångfald och identitet? Hur förhåller sig språket till yttrandefriheten och samhället och vad betyder identitet i den här kontexten? Debattskriften har kommit till inom ramen för ett initiativ av Nordiska ministerrådet som fokuserar på just dessa frågor. Att veta vilka hinder vi står inför och hur dessa eventuellt kan överkommas är inte enkelt. Det är en utmanande diskussion vi står inför. I debattskriften finns en rad idéer om identitet och kultur och hur dessa kan samverka. Bidragen representerar ett brett politiskt och geografiskt spektrum, och skribenterna har olika bakgrund, profession, etnicitet och utgångspunkt. Texterna har även olika längd och form för att på så sätt lyfta fram skilda typer av argument och olika retoriska grepp. Alla dessa faktorer har betydelse för skribenternas skilda syn på temat. Det pekas också på möjliga vägar vidare i den här utmanande diskussionen.

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/nord2012-006.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/nord2012-006.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/den-utmanande-diskussionen_nord2012-006
 • READ
 
Chapter
 

Kulturpolitik i et flerkulturelt samfund You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289341301-17-sv.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/den-utmanande-diskussionen/kulturpolitik-i-et-flerkulturelt-samfund_9789289341301-17-sv
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

De nordiske lande har historisk altid udvekslet med resten af verden. Migrationsbevægelser, økonomisk samkvem, videnskabelige, teknologiske og kulturelle inspirationer fra mere eller mindre fjerne egne af kloden har løbende bidraget til samfundsudviklingen i Norden, ligesom der har fundet mangfoldige påvirkninger sted den anden vej.