Att möta globaliseringen
Hide / Show Abstract

Att möta globaliseringen

Utbildning, aktivering och social exkludering i Norden

De nordiska ländernas ekonomiska utbyte med omvärlden har ökat dramatiskt. I debatten har globaliseringens förespråkare sett internationellt utbyte som en förutsättning för fortsatt välstånd, medan kritikerna varnat för arbetslöshet och ojämlikhet. Utvecklingen av inkomstfluktuationer och -skillnader kan emellertid inte förklaras av globaliseringen. Internationell handel, kapitalrörlighet och migration har således inte lett till ökad osäkerhet och ojämlikhet så som befarats – alternativt så har länderna varit framgångsrika i försöken att möta globaliseringen. De nordiska länderna har alla sökt bemöta utmaningarna genom reformer av utbildnings- och aktiveringspolitiken. Medan reformerna av yrkesutbildningen och arbetsmarknadspolitiken generellt inte har motverkat risken för social exkludering har däremot expansionen av utbildningssystemen tenderat att minska inkomstskillnaderna i Norden.

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3815329e.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/382015329f1.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/att-mota-globaliseringen_tn2015-534
 • READ
 
Chapter
 

Nordisk globaliseringspolitik och dess konsekvenser You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3815329ec004.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/att-mota-globaliseringen/nordisk-globaliseringspolitik-och-dess-konsekvenser_9789289340861-4-sv
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

De nordiska ländernas relationer till omvärlden har genomgått stora förändringar sedan slutet av andra världskriget. Utvecklingen kan sammanfattas som en tilltagande internationell integrering, om än med stora variationer såväl inom som mellan länderna. Inom länderna utvecklas således den ekonomiska globaliseringens tre former, handel, kapitalrörlighet och migration, i olika tempo och vid olika tidpunkter, och skillnader i takt och tid återfinns även mellan länderna.