Är banken öppen för alla?
Hide / Show Abstract

Är banken öppen för alla?

Att kunna sköta och på ett rationellt sätt administrera sin vardagsekonomi är närmast en förutsättning för att kunna fungera i ett modernt samhälle. Att erbjudas en möjlighet att på ett enkelt sätt kunna ta emot sina inkomster och sköta sina betalningar borde därvidlag vara ett grundläggande krav. Inom hela EU-området har observerats att vissa konsumentgrupper kan ha svårigheter att få tillgång till vissa banktjänster till rimliga priser. Bland annat har grupper med olika slag av betalningssvårigheter dessa problem. I rapporten undersöks hur frågan om tillgång till bastjänster hanteras i de nordiska länderna via lagstiftning eller andra på andra sätt. Förutom att kartlägga konsumenternas tillgång till tjänsterna, analyseras, utvärderas och pekas på brister i nuvarande förhållanden samt ges förslag på lösningar. Rapporten är ett bidrag till att förbättra de nordiska konsumenternas möjlighet att få tillgång till grundläggande bankservice.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3804119e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/ar-banken-oppen-for-alla_tn2004-529
  • READ
 
Chapter
 

Finns lösningar utanför Norden? You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3804119ec007.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/ar-banken-oppen-for-alla/finns-losningar-utanfor-norden_9789289337335-7-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I den genomgång av regelverk, branschpraxis mm i de nordiska länder som gjorts finns mycket att ta fasta på utan att för den delen allt är perfekt. För att få ytterligare input och att kunna resonera oss fram till ett förslag, har förhållandena i två europeiska länder som kan vara intressanta i detta avseende studerats.