Å skape et inkluderende arbeidsmarked
Hide / Show Abstract

Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag)

Den nordiske velferdsmodellen har vind i seilene i dagens Europa. I all velstanden er det likevel faresignaler. Et stort antall unge faller ut av skole og utdanning, og mange får dermed problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har problemer med å få arbeid og mange seniorer går tidlig ut av arbeidslivet. Arbeidsinkluderingsprosjektet studerer hva som gjøres og hva som er oppnådd i de nordiske landene med å inkludere disse gruppene.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381343oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/a-skape-et-inkluderende-arbeidsmarked_tn2013-537
  • READ
 
Chapter
 

Det dreier seg om helse og arbeidsglede. Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381343oec005.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/a-skape-et-inkluderende-arbeidsmarked/det-dreier-seg-om-helse-og-arbeidsglede-om-seniorer-arbeid-og-pensjonering-i-norden_9789289329385-5-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Denne rapporten handler om seniorer i arbeidslivet i de nordiske landene, om deres deltakelse i arbeidslivet og hovedveier ut av arbeidslivet. Rapporten beskriver hva som gjøres og oppnås for at flest mulig seniorer kan fortsette flere år i arbeid, dersom de ønsker det og har helse til det. Dette er under forutsetning av at man fortsatt har og skal ha gode pensjonsordninger og sosiale sikkerhetsnett ellers for hele befolkningen.