Internet som arena för hälsoförbyggande arbete
Hide / Show Abstract

Internet som arena för hälsoförbyggande arbete

Föreliggande rapport ingår som ett delprojekt inom arbetet med "Realisering av Nordisk Nytte i Kommunikation under Nordisk Ministerråd". Rapporten bygger på en s.k. skrivbordsundersökning och dess övergripande syfte är att studera om de kanaler som framgångsrikt användes av kommersiella sändare visavi barn och unga även kan användas i icke-kommersiella sammanhang för att få mottagarna att aktivt välja hälsosamma livsstilar. I detta sammanhang menas med unga huvudsakligen åldersgruppen 9 - 15 år och beträffande hälsoämne kommer fokus att ligga på mat och fysisk aktivitet. Vilka organisationer i Norden, Europa och annorstädes använder redan nya medier i sitt hälsokommunikativa arbete? Vilka erfarenheter har man dragit av användandet av nya och interaktiva medier? Finns effektutvärderingar genomförda? Hur förhåller sig användandet av nya medier såsom webbsidor, communities på Internet visavi ”gamla” beprövade metoder såsom användandet av skolan, idrottslärare etc. som vidareinformatörer? Kommer användandet av nya medier att öka i hälsoarbetet eller finns det anledning att återgå till ”gamla” beprövade metoder såsom undervisning i skolan.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2009-502.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/internet-som-arena-for-halsoforbyggande-arbete_tn2009-502
  • READ
 
Chapter
 

Internet som en arena för förebyggande arbete You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289332910-6-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/internet-som-arena-for-halsoforbyggande-arbete/internet-som-en-arena-for-forebyggande-arbete_9789289332910-6-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Ovan nämndes att när nya medier tillkommer så blir entusiasmen stor bland såväl kommersiella som icke- kommersiella aktörer och i princip alla ska använda det nya. Detta märks tydligt i samband med denna undersökning, dvs. det formligen vimlar av mer eller mindre fantasifulla hemsidor som ska väcka intresse och fånga de unga. I det följande kommer ett antal exempel på interaktiva webbsidor att presenteras. Presentationen är fördelad på olika hälsoområden.