Frascati vadovas 2015

Frascati vadovas 2015

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros duomenų rinkimo bei teikimo rekomendacijos You or your institution have access to this content

Lithuanian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/921500je.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/frascati-vadovas-2015_9789264286290-lt
  • READ
Author(s):
OECD
24 Nov 2017
Pages:
375
ISBN:
9789264286290 (PDF)
http://dx.doi.org/10.1787/9789264286290-lt
Also available in English, French, Korean
loader image

Table of Contents

1 skyrius. Įvadinė informacija apie MTEP statistinius duomenis ir Frascati vadovą
I dalis. MTEP apibrėžimas ir vertinimas: bendrosios gairės
2 skyrius. Sąvokos ir apibrėžimai, vartojami MTEP identifikuoti
3 skyrius. Instituciniai sektoriai ir MTEP statistinių duomenų klasifikavimas
4 skyrius. MTEP išlaidų vertinimas – veiklos vykdymas ir lėšų šaltiniai
5 skyrius. MTEP personalo vertinimas – įdarbinti asmenys ir išoriniai vykdytojai
6 skyrius. MTEP vertinimas – metodikos ir procedūros
II dalis. MTEP vertinimas – konkretiems sektoriams nustatytos rekomendacijos
7 skyrius. Verslo įmonių sektoriaus MTEP veikla
8 skyrius. Valstybinio sektoriaus MTEP veikla
9 skyrius. Aukštojo mokslo sektoriaus MTEP veikla
10 skyrius. Privačiojo ne pelno sektoriaus MTEP veikla
11 skyrius. MTEP globalizacijos vertinimas
III dalis. MTEP taikomų mokesčių lengvatų vertinimas
12 skyrius. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos MTEP veiklai
13 skyrius. Valstybės mokesčių lengvatų MTEP veiklai vertinimas

 
Visit the OECD web site