Framtidens IT-baserade tjänster
Hide / Show Abstract

Framtidens IT-baserade tjänster

Rapport från Nordiska ministerrådets expertgrupp inom IT

Som ett led i stimulering och utveckling av samarbete på IT-området har MR-U beslutat att etablera en grupp bestående av framstående externa experter som kan rådge Nordisk Ministerråd på IT-området. Expertgruppen har tagit fram fyra framtidsscenarier vilka är baserade i omvärldens förändringskrafter. Framtidsscenarierna är presenterade i denna rapport med analys och rekommendationer. Scenariemetodik är ett prövat verktyg såväl inom offentlig policy som i företagsstrategiska sammanhang. Metodiken är väl lämpad för framåtriktade strategiska betraktningar i en värld i förändring. Globalisering, klimatförändring, finanskrisen, tjänstefiering och andra drivkrafter från den yttre världen påverkar i stor omfattning hur det nordiska samarbetet kan gestaltas så att det bidrar till att våra samhällen fortsatt kan utvecklas som välmående, kunniga och innovativa i en verklighet präglad av hårdnande konkurrens och ramvillkor. Rapporten fokuserar på att identifiera satsningar med vilka man kan stödja en utveckling av IKT-stödda tjänster. Rapporten kan användas som en inventering av potentiella områden, till att identifiera och vidareutveckla kandidater till nordiskt samarbete och framförallt till att stimulera en diskussion om möjliga områden för nordiskt IT-samarbete.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-524.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/framtidens-it-baserade-tjanster_tn2010-524
  • READ
 
Chapter
 

Scenarioanalys You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331722-7-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/framtidens-it-baserade-tjanster/scenarioanalys_9789289331722-7-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

De scenarier som presenteras i denna rapport bygger på en omfattande analys och diskussion vid expertgruppens möten. I scenarierna målas fyra olika bilder upp som alla har en stor påverkan på örutsättningar för ITbaserade tjänster mot år 2020.

Also available in English