Økonomien i de nordiske fiskerier
Hide / Show Abstract

Økonomien i de nordiske fiskerier

Fokus på resourcerenten

Økonomien i de nordiske fiskerier - fokus på ressourcerenten sætter fokus på samfundsøkonomien i udvalgte nordiske fiskerier med udgangspunkt i ressourcerenten. Den fokuserer på fiskerireguleringer, der sikrer et større vedvarende økonomisk udbytte af fiskeriet, herunder på, hvem udbyttet tilfalder, og hvordan det fordeles mellem erhvervet og det offentlige. Ressourcerenten angiver ”det overskud der er tilbage efter aflønning af kapital og arbejdskraft svarende til, hvad der opnås i andre erhverv”. Rapporten tager udgangspunkt i følgende cases: 1) trawlerfiskeriet i Island, reguleret ved individuelt omsættelige kvoter, 2) kystfiskeriet i Norge, reguleret ved individuelt ikke omsættelige kvoter, 3) partrawlerfiskeriet i Færøerne, reguleret ved havdage, 4) stimefiskeri i Sverige reguleret ved rationer, og 5) muslingefiskeri i Danmark reguleret ved licenser. Rapporten kan bidrage til den offentlige debat om fiskeriets fremtid i de nordiske lande. Målgruppen er politikere, fiskerierhverv og embedsmænd.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-540.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/okonomien-i-de-nordiske-fiskerier_tn2006-540
  • READ
 
Chapter
 

Forord You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335607-1-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/okonomien-i-de-nordiske-fiskerier/forord_9789289335607-1-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

"Økonomien i de nordiske fiskerier – fokus på ressourcerenten" er resultatet afen undersøgelse foretaget med økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd. Herudover har Livsmedelsekonomiska Institut i Lund bidraget med et svensk case studie. Initiativtager harværet Nordisk Embedsmandskomite for Fiskeripolitik.