Kontroll av klassifisering og merking av kjemiske stoffer og blandinger etter det nye CLP-regelverket
Hide / Show Abstract

Kontroll av klassifisering og merking av kjemiske stoffer og blandinger etter det nye CLP-regelverket

Nordisk tilsynsprosjekt 2012-2013

Tilsynsmyndighetene for kjemikalier i Danmark, Sverige, Finland og Norge har gjennomført et felles tilsynsprosjekt i 2012-2013. Hovedformålet med prosjektet har vært å kontrollere om nordiske importører, produsenter og distributører av kjemikalier etterlever det nye klassifiserings- og merkingsregelverket CLP (Classification, Labelling and Packaging) som trådte i kraft i 2010. Prosjektet omfattet også kontroll av klassifisering og merking i sikkerhetsdatabladene og at sikkerhetsdatabladene følger de nye kravene i vedlegg II til REACH (forordning (EU) nr. 453/2010). Det ble også kontrollert om virksomhetene hadde overholdt meldeplikten for kjemiske stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Rapporten gir en oversikt over gjennomføringen av prosjektet og lovgivningen for kjemikalier i EU/EØS området. Resultater og konklusjoner er beskrevet bå de for hver enkelt land og samlet.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-565.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/kontroll-av-klassifisering-og-merking-av-kjemiske-stoffer-og-blandinger-etter-det-nye-clp-regelverket_tn2013-565
  • READ
 
Chapter
 

Forord You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329101-1-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/kontroll-av-klassifisering-og-merking-av-kjemiske-stoffer-og-blandinger-etter-det-nye-clp-regelverket/forord_9789289329101-1-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Kjemikaliemyndighetene i de nordiske landene har i mange år samarbeidet om felles tilsynsprosjekter for å sikre større gjennomslagskraft og skape større likhet i tolkningen av felles EU-regler på kjemikalieområdet. Dette blir viktigere og viktigere med tanke på de mange forordninger som er kommet de senere årene (CLP, REACH) og som er underveis (Biocidforordningen).