Hållbarhetscertifiering av turistdestinationer
Hide / Show Abstract

Hållbarhetscertifiering av turistdestinationer

Utredning av möjligheter i en nordisk kontext: Befintliga standarder eller ett nytt nordiskt system?

Det finns ett antal olika miljö– eller hållbarhetscertifieringssystem för enskilda företag och produkter inom turistindustrin. Certifierade företag kan dock endast uppfylla en del av de förväntningar som morgondagens turister och framtida generationer kan antas ha till hållbarheten. För att ta steget vidare krävs det ett omfattande samarbete mellan industrin och det lokala samhället, så som kommunstyrelsen och befolkningen. Hela samhället måste delta för att uppnå målet om en så hållbar turism som möjligt. Trots detta finns det nästan inga system för hållbarhetscertifiering av hela samhällen eller turistdestinationer. I denna rapport presenteras en utredning av möjligheter och hinder kring hållbarhetscertifiering av turistdestinationer i en nordisk kontext, antingen enligt befintliga standarder eller enligt ett ev. nytt nordiskt system. Syftet med rapporten är att skapa ett bra underlag till nordiska myndigheter för beslut om ev. miljö- eller hållbarhetscertifiering av turistdestinationer. Rapporten utarbetades av konsultföretaget Environice på Island på uppdrag av Nordiska ministerrådets Småsamfundsgrupp, som är er undergrupp till ministerrådets arbetsgrupp för hållbar produktion och konsumtion (HKP-gruppen).

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2012-531.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/hallbarhetscertifiering-av-turistdestinationer_tn2012-531
  • READ
 
Chapter
 

Relevanta certifieringsprogram You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330008-5-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/hallbarhetscertifiering-av-turistdestinationer/relevanta-certifieringsprogram_9789289330008-5-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Av de 10 initiativ som ingår i tabell 1 ansågs fyra vara relevanta för en djupare genomgång i detta projekt. Dessa är EarthCheck, Destination 21, STEP och Audubons Sustainable Communities Program (SCP). Motiveringen bakom detta urval beskrivs i det följande avsnittet.