Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden
Hide / Show Abstract

Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden

Fiskeoppdrett i Norden omfavner mange ulike marine- og ferskvannsarter og representerer et betydelig årlig produksjonskvantum i forhold til total produksjon i Europa. Målet med denne rapporten er å anbefale beste tilgjengelige teknikker (BAT) som reduserer forbruk av vann og energi, belastningen fra fôr og fekalier, og forbruk av medisiner og kjemikalier i havbasert og landbasert fiskeoppdrett. Rapporten presenterer en oversikt over de prosesser som er tilgjengelig i fiskeoppdretts- industrien. Foruten en statistisk oversikt over produksjonstall m.m. innenfor oppdrettsindustrien, inneholder rapporten beskrivelser av teknikker som kan betraktes som BAT (beste tilgjengelige teknikker) for å redusere forbruk av ressurser og miljøpåvirkninger fra landbasert og havbasert oppdrett. Rapporten henvender seg spesielt til oppdrettsindustrien og til miljømyndighetene i de nordiske landene. Den ble finanisert av Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe for Produkter og Avfall gennem den nordiske BAT-gruppen.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380534oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/beste-tilgjengelige-teknikker-for-fiskeoppdrett-i-norden_tn2005-528
  • READ
 
Chapter
 

Kvantifisering og rapportering av nitrogen og fosfor utslipp fra akvakultur-anlegg (Engelsk) You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380534oec013.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/beste-tilgjengelige-teknikker-for-fiskeoppdrett-i-norden/kvantifisering-og-rapportering-av-nitrogen-og-fosfor-utslipp-fra-akvakultur-anlegg-engelsk_9789289336673-13-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

To describe procedures for the quantification of discharges/losses of nitrogen and phosphorus from marine and freshwater aquaculture plants that use artificial feed and where the discharge pipes are not connected to a public sewerage system.