Avfallshantering ombord på fiskefartyg och mindre fartyg
Hide / Show Abstract

Avfallshantering ombord på fiskefartyg och mindre fartyg

Avfall från sjöfarten är ett stort problem i våra havs- och kustområden. Detta trots att man har utarbetat regler för att skydda mot sådana utsläpp. Avfall som dumpas överbord kan ge stora skador på miljön i havet, både som livsmiljö och som fritidsområde. Det visar sig också att avfallet skadar fiskenäringen, såväl vad gäller användbara naturresurser som vad gäller utrustning och redskap. Tillsammans med samhällets allmänna förväntningar skapar gällande internationella, regionala och nationella regler de ramförutsättningar som också gäller fiskefartyg och mindre fartyg för hur man ska hantera avfall som genereras i samband med drift av fartyget. I denna publikation presenteras information om de förutsättningar som gäller. Syftet är att motivera och inspirera till en effektiv och miljövänlig avfallshantering. I foldern försöker vi i första hand åskådliggöra behovet av att man uppträder på ett sätt som värnar miljön och naturresurserna förbinder sig att skapa förutsättningar för att uppfylla kraven på miljövänlig avfallshantering, förbättrar hanteringen genom att kontrollera den egna förmågan att uppfylla kraven på miljövänlig avfallshantering.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2009-594.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/avfallshantering-ombord-pa-fiskefartyg-och-mindre-fartyg_tn2009-594
  • READ
 
Chapter
 

Ditt bidrag… You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331999-8-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/avfallshantering-ombord-pa-fiskefartyg-och-mindre-fartyg/ditt-bidrag_9789289331999-8-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Resursförvaltning och skydd av havsmiljön hänger som sagt intimt samman. De negativa effekterna av en oansvarig dumpning av avfall i havet är i sig förödande för fisket, samt för kvaliteten på havs- och kustområden som rekreationsresurs. Även om dessa effekter i stor utsträckning erkänns, verkar inställningen till havet som en "gratisdeponi" för avfall var mycket väl förankrad. Detta fortsatta åsidosättande av de väl etablerade reglerna för en allmänt ansvarig hantering av avfall är inte "gratis", utan tvärtom ödeläggande och kan i vissa sammanhang till och med leda till irreversibla skador.