Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden
Hide / Show Abstract

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012

Dette heftet består av artikler skrevet på basis av foredrag som ble holdt på Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 i Oslo. Gjennomføringen av konferansen og utgivelsen av dette heftet er gjort med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-517.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/utviklingen-i-nordisk-arverett-tegn-i-tiden_tn2013-517
  • READ
 
Chapter
 

Overordnet redegjørelse for det norske arvelovutvalgets arbeid You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329569-2-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/utviklingen-i-nordisk-arverett-tegn-i-tiden/overordnet-redegjorelse-for-det-norske-arvelovutvalgets-arbeid_9789289329569-2-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Arvelovutvalget ble oppnevnt i april 2011 og det følger av mandatet at vi skal være ferdig 1. juni 2013. Arvelovutvalget som forberedte arveloven av 1972 var fra starten av sammensatt med to stortingsrepresentanter, to jussprofessorer og en advokat. Vårt utvalg har kun jurister, tre arbeider på universiteter, tre er dommere fra sine respektive instanser og et utvalgsmedlem er advokat. Vårt utvalg er dermed i større grad enn det forrige arvelovutvalget et ekspertutvalg. For at utvalget skal få innspill fra personer med en annen bakgrunn er det også oppnevnt en referansegruppe på 8 personer som representerer ulike organisasjoner. Arvelovutvalget har hatt ett møte med referansegruppen og vi skal ha et nytt møte med gruppen i januar.