Statlige bevilgninger til FoU i de nordiske landene
Hide / Show Abstract

Statlige bevilgninger til FoU i de nordiske landene

Utviklingen i perioden 2000-2005 - metodebeskrivelser

Denne rapporten viser utviklingen i anslåtte bevilgninger til forskning og utviklingarbeid (FoU) over de nordiske landenes statsbudsjetter i perioden 2000-2005. Til sammen utgjorde disse 66 milliarder norske kroner (NOK) i 2005. I rapporten inngår også en beskrivelse av metodegrunnlaget for analysene i de enkelte landene. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra alle landene og bygger i stor grad på materiale innsamlet av NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Senter for innovasjonsstudier).

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2005-551.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/statlige-bevilgninger-til-fou-i-de-nordiske-landene_tn2005-551
  • READ
 
Chapter
 

Metode for analysene i Norden You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289336444-5-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/statlige-bevilgninger-til-fou-i-de-nordiske-landene/metode-for-analysene-i-norden_9789289336444-5-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I Danmark blir statsbudsjettanalysene gjennomført ved Finansdepartementet, mens de i Island og Norge blir utarbeidet ved henholdsvis Forskningsrådslignende organ (Rannis) og forskningsinstitutt (NIFU STEP). I Finland og Sverige er det de statistiske sentralbyråene som har ansvaret for utarbeidelsen av slike analyser (Statistikcentralen og Statistiska centralbyrån). I to av de nordiske landene har ansvaret for gjennomføringen av slike analyser endret seg over tid. Dette gjelder Danmark og Finland. I Danmark var denne oppgaven tillagt Analyseinstitut for Forskning som var et frittstående forskningsinstitutt (2000-2003) og før det Forskningsministeriet og Forskningssekretariatet, mens den i Finland tidligere lå under Finlands Akademi (forskningsrådslignende organ). For nærmere beskrivelse av enkeltlandene, se kapittel 4.