Statlige bevilgninger til FoU i de nordiske landene
Hide / Show Abstract

Statlige bevilgninger til FoU i de nordiske landene

Utviklingen i perioden 2000-2005 - metodebeskrivelser

Denne rapporten viser utviklingen i anslåtte bevilgninger til forskning og utviklingarbeid (FoU) over de nordiske landenes statsbudsjetter i perioden 2000-2005. Til sammen utgjorde disse 66 milliarder norske kroner (NOK) i 2005. I rapporten inngår også en beskrivelse av metodegrunnlaget for analysene i de enkelte landene. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra alle landene og bygger i stor grad på materiale innsamlet av NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Senter for innovasjonsstudier).

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2005-551.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/statlige-bevilgninger-til-fou-i-de-nordiske-landene_tn2005-551
  • READ
 
Chapter
 

FoU-systemet i de nordiske landene med oversikt over forskningsråd og lignende You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289336444-8-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/statlige-bevilgninger-til-fou-i-de-nordiske-landene/fou-systemet-i-de-nordiske-landene-med-oversikt-over-forskningsrad-og-lignende_9789289336444-8-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers