Selvitys pohjoismaisiin sopimuksiin tehdyistä muutoksista 1. Tammikuuta 1995 jälkeen erityisesti EU-oikeuden näkökulmasta
Hide / Show Abstract

Selvitys pohjoismaisiin sopimuksiin tehdyistä muutoksista 1. Tammikuuta 1995 jälkeen erityisesti EU-oikeuden näkökulmasta

Tämä Pohjoismaiden ministerineuvoston tilaama selvitys tarkastelee pohjoismaisten sopimusten ja EU-oikeuden suhdetta Suomen ja Ruotsin liityttyä Euroopan unioniin 1.1.1995. Selvitys pyrkii tunnistamaan ovatko vuoden 1995 jälkeen toteutetut sopimusmuutokset johtuneet EU-oikeudesta johtuvista velvoitteista. Kun ajan myötä yhä useampaa kysymystä säännellään Euroopan unionin oikeudessa, Pohjoismaiden kyky ylläpitää tai kehittää EU-oikeudesta eriäviä mutta Pohjoismaiden kesken yhtenäisiä sääntöjä vähenee. Jotta pohjoismaisen yhteistyön toimintaedellytykset turvattaisiin myös jatkossa, pohjoismainen yhteistyö tulee ottaa huomioon EU:n lainsäädännön valmistelun aikana. Selvitys osoittaa, että tilanteissa joissa pohjoismainen yhteistyö tuo lisäarvoa, yhteistyön jatkamiseen on usein  ollut mahdollista löytää oikeudellisia keinoja.

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2016-521.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2016-521.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/selvitys-pohjoismaisiin-sopimuksiin-tehdyista-muutoksista-1-tammikuuta-1995-jalkeen-erityisesti-eu-oikeuden-nakokulmasta_tn2016-521
 • READ
 
Chapter
 

Johtopäätökset You do not have access to this content

Finnish
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289345460-5-fi.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/selvitys-pohjoismaisiin-sopimuksiin-tehdyista-muutoksista-1-tammikuuta-1995-jalkeen-erityisesti-eu-oikeuden-nakokulmasta/johtopaatokset_9789289345460-5-fi
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Kirjallisuudessa puhutaan toisinaan pohjoismaisen oikeudellisen yhteistyön kriisistä. Pohjoismaat eivät onnistu saamaan yhteisiä tavoitteitaan unionin agendalle, ja pohjoismaisen näkökulman esiin tuominen unionin tasolla koetaan vaikeaksi. Pohjoismaisen yhteistyön ajatellaan toimivan korkeintaan lisänä tai liitt eenä unionin lainsäädäntötoimiin. Toimivat ratkaisut, kuten pohjoismainen passiunioni, väistyvät tai muuttuvat EU -velvoitteiden johdosta. Jäsenvaltioiden keskinäisten kansainvälisten sopimusten tekeminen on unionin oikeuden kehityksen johdosta jäänyt taka- alalle. Käytännössä Pohjoismaiden EU-politiikka myös eroaa usein toisistaan, jolloin pohjoismaisen yhteistyön korvaaminen Euroopan unionin tasolla tehtävällä yhteistyöllä ei aina ole mahdollista.