Nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og EØS-lovgivning
Hide / Show Abstract

Nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og EØS-lovgivning

Realiteter og perspektiver

Denne rapport undersøger, hvor meget de fem nordiske lande samarbej-der i forbindelse med gennemførelsen af EU- og EØS-lovgivning. Endvi-dere vurderes, hvilken betydning dette samarbejde har for mængden af grænsehindringer mellem de nordiske lande. Rapporten vil særligt belyse følgende problemstillinger: I hvilken grad har nordisk samarbejde om implementering af EU- og EØS-lovgivning til formål at ensarte landenes gennemførelseslovgivning for derved at undgå, at forskelle mellem de nationale lovgivninger kommer til at virke hæmmende for fri mobilitet og grænseoverskridende samhandel? I hvilket omfang fører staternes ukoordinerede implemen-tering af EU- og EØS-lovgivning til grænsehindringer? Hvor sandsynligt er det, at et øget nordisk samarbejde ville have reduceret omfanget af sådanne grænsehindringer?

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380956de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/nordisk-samarbejde-om-gennemforelse-af-eu-og-eos-lovgivning_tn2009-575
  • READ
 
Chapter
 

Rapportens formål og metode You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380956dec002.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/nordisk-samarbejde-om-gennemforelse-af-eu-og-eos-lovgivning/rapportens-formal-og-metode_9789289332187-2-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Denne rapport undersøger, hvor meget de fem nordiske lande samarbejder i forbindelse med gennemførelsen af EU- og EØS-lovgivning. Endvidere vurderes, hvilken betydning dette samarbejde har for mængden af grænsehindringer mellem de nordiske lande. Rapporten vil særligt belyse følgende problemstillinger