Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram
Hide / Show Abstract

Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram

Programkomitéens sluttrapport

Under Velferdsforskningsprogrammet (2000-2005) er det gjennomført i alt 15 prosjekter, hvorav seks kunnskapsoversikter basert på nyere nordisk velferdsforskning. Forskningen belyser velferdspolitiske temaer knyttet til familie, arbeidsmarked, marginalisering, kjønnsperspektiver, fertilitet, forbrukerperspektiver, eldreomsorg, innvandring og frivillighet. Velferdspolitiske forhold i Vestnorden inngår også i programmets forskning. Forskningen inneholder sammenligninger mellom de nordiske landene, og en del tilfeller land utenfor Norden. Et stort antall forskere fra alle nordiske land har deltatt i forskningen. Programkomitéens sluttrapport inneholder sammendrag av resultatene fra alle prosjektene. På oppdrag fra komitéen har Joakim Palme foretatt en vurdering av forskningen under programmet, også i en bredere nordisk velferdspolitisk ramme. Til slutt presenteres programkomitéens vurderinger og anbefalinger for videre nordisk velferdsforskning.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380621oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/nordisk-ministerrads-velferdsforskningsprogram_tn2006-521
  • READ
 
Chapter
 

Programplanens mål og strategi You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380621oec002.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/nordisk-ministerrads-velferdsforskningsprogram/programplanens-mal-og-strategi_9789289335799-2-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Ved oppstarten hadde Ministerrådet utarbeidet en programplan hvor strategiske mål og tematiske prioriteringer var beskrevet.