Modernising Government

Modernising Government

The Way Forward (Hungarian version) You do not have access to this content

Hungarian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/420513he.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/modernising-government_9789264066229-hu
  • READ
Author(s):
OECD
30 Apr 2009
Pages:
244
ISBN:
9789264066229 (PDF)
http://dx.doi.org/10.1787/9789264066229-hu

Hide / Show Abstract

Az állam, a kormány, a közigazgatás modernizálása, 21. századi követelményekhez való igazítása, tevékenységének az állandóan változó társadalmi, politikai, gazdasági, szociális feladatok megoldására való átalakítása minden állam—akár fejlett,

akár kevésbé fejlett— egyik lefontosabb gondja. A magyar kormányok is programjaikba iktatták a kormányzat, a közigazgatás reformját, néhány lépést ebbe az irányba már meg is tettek. A korszer űsítés azonban nem vált széleskörűvé, s nem állítható az

sem, hogy az életbeléptetett változások hatása átüt ő erejű lett volna. Az okokat keresve sok mindenre hivatkozhatnánk, most csak egyet említünk meg: a nemzetközi tapasztalatok, próbálkozások összefogott, értékelt ismeretének hiányát.

Az OECD Párizsban székel ő központja sietett a kormányok segítségére, neves tudósok, egyetemi oktatók, elméleti és gyakorlati szakemberek közrem űködésével összeállítatta ezt a kötetet, amely, mint látni fogjuk az OECD tagországaiban folyó

államszervezési, különösen a közigazgatás, kormányzás terén fellelhet ő gondokat, s ezek megoldására tett intézkedéseket dolgozza fel, elméleti igénnyel, és ugyanakkor a gyakorlati hasznosíthatóságra egyaránt tekintettel. Könyvünk

felbecsülhetetlen segítséget nyújt az országunkban folyó modernizálódási törekvések megalapozásához is, egyben a közigazgatási szakemberképzés alapdokumentuma is lehet. A magyar kiadásnak sajátossága a már több országban lefordítva közreadott kötethez képest, hogy az alapm űvet kiegészíti öt olyan értékel ő bírálattal, amely az összehasonlító közigazgatás legrangosabb és legrégibb nemzetközi folyóiratában jelent meg, további tájékoztatást adva az általános tendenciák érvényesíthet őségének feltételeiről és korlátairól.

Also available in English, French, Spanish, Korean
loader image
 
Visit the OECD web site