Grensehindre i Norden på sosial og arbeidsmarkedsområdet
Hide / Show Abstract

Grensehindre i Norden på sosial og arbeidsmarkedsområdet

Sammenfattende beskrivelse av grensehindre med løsningsforslag

Arbeidet med å fjerne grensehindre har opp gjennom årene vært et prioritert spørsmål for de nordiske landene. Det er fortløpende blitt utarbeidet en rekke analyser og rapporter på området. På statsministrenes møte i Punkaharju i 2007 ble det vedtatt å gjøre arbeidet med å fjerne grensehindre mer operativt ved å nedsette et Grensehinderforum. Samarbeidet på dette området skal – utover å sikre borgernes rettigheter – støtte opp om økonomisk vekst og en styrket konkurranseevne for de nordiske landene.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381256oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/grensehindre-i-norden-pa-sosial-og-arbeidsmarkedsomradet_nord2012-011
  • READ
 
Chapter
 

Førtidspensjonsytelser You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381256oec009.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/grensehindre-i-norden-pa-sosial-og-arbeidsmarkedsomradet/fortidspensjonsytelser_9789289341356-9-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Retten til etterlønn fra Danmark er strengt regulert og kan bare oppnås ved at man oppfyller de særskilte vilkår som framgår av de danske reglene, blant annet kravet om 26 ukers arbeid i Danmark før overgang til etterlønn.

Also available in English, Danish, Finnish, Icelandic