Grensehindre i Norden på sosial og arbeidsmarkedsområdet
Hide / Show Abstract

Grensehindre i Norden på sosial og arbeidsmarkedsområdet

Sammenfattende beskrivelse av grensehindre med løsningsforslag

Arbeidet med å fjerne grensehindre har opp gjennom årene vært et prioritert spørsmål for de nordiske landene. Det er fortløpende blitt utarbeidet en rekke analyser og rapporter på området. På statsministrenes møte i Punkaharju i 2007 ble det vedtatt å gjøre arbeidet med å fjerne grensehindre mer operativt ved å nedsette et Grensehinderforum. Samarbeidet på dette området skal – utover å sikre borgernes rettigheter – støtte opp om økonomisk vekst og en styrket konkurranseevne for de nordiske landene.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/nord2012-011.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/grensehindre-i-norden-pa-sosial-og-arbeidsmarkedsomradet_nord2012-011
  • READ
 
Chapter
 

Arbeidsløshetsytelser You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289341356-8-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/grensehindre-i-norden-pa-sosial-og-arbeidsmarkedsomradet/arbeidsloshetsytelser_9789289341356-8-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Den som er bosatt i ett land og tar arbeid i et annet land, og som ikke blir medlem i en arbeidsløshetskasse fra første arbeidsdag, kan ved arbeidløshet få lavere arbeidsløshetsytelse på grunn av brudd i forsikringsperioden.

Also available in Icelandic, Danish, Finnish, English