Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet
Hide / Show Abstract

Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet

Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

Arbejdet med at fjerne grænsehindringer har i flere år været prioriteret højt i de nordiske lande. Man har løbende udarbejdet en række analyser og rapporter på området. På statsministrenes møde i Punkaharju i 2007 blev det besluttet, at man skulle gøre indsatsen for at fjerne grænsehindringer mere operativ ved at oprette et grænsehindringsforum. Samarbejdet på dette område skal – ud over at værne om medborgernes rettigheder – fremme den økonomiske vækst og styrke de nordiske landes konkurrenceevne.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381256de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/graensehindringer-i-norden-pa-social-og-arbejdsmarkedsomradet_nord2012-012
  • READ
 
Chapter
 

Social bistand og sociale tjenester You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381256dec004.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/graensehindringer-i-norden-pa-social-og-arbejdsmarkedsomradet/social-bistand-og-sociale-tjenester_9789289341363-4-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Nordiske medborgere, der har haft behov for sociale ydelser, er i visse tilfælde blevet sendt hjem fra et andet nordisk land på trods af en vis tilknytning til bosættelseslandet. I henhold til artikel 7 i Nordisk Konvention om sociale ydelser og sociale tjenester kan en nordisk medborger ikke sendes hjem på grund af hans eller hendes behov for social bistand, hvis hans eller hendes familieforhold, tilknytning til bosættelseslandet eller omstændighederne i øvrigt taler for, at personen bør blive der, og under alle omstændigheder ikke, hvis han eller hun i de seneste tre år har opholdt sig lovligt i landet.

Also available in English, Finnish, Icelandic, Norwegian