Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet
Hide / Show Abstract

Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet

Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

Arbejdet med at fjerne grænsehindringer har i flere år været prioriteret højt i de nordiske lande. Man har løbende udarbejdet en række analyser og rapporter på området. På statsministrenes møde i Punkaharju i 2007 blev det besluttet, at man skulle gøre indsatsen for at fjerne grænsehindringer mere operativ ved at oprette et grænsehindringsforum. Samarbejdet på dette område skal – ud over at værne om medborgernes rettigheder – fremme den økonomiske vækst og styrke de nordiske landes konkurrenceevne.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381256de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/graensehindringer-i-norden-pa-social-og-arbejdsmarkedsomradet_nord2012-012
  • READ
 
Chapter
 

Forord You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381256dec002.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/graensehindringer-i-norden-pa-social-og-arbejdsmarkedsomradet/forord_9789289341363-2-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Ekspertgruppen har arbejdet under Nordisk Ministerråds Embedsmandskomité for social- og helsepolitik (EK-S) og Embedsmandskomité for arbejdsliv (EK-A). Gruppen har haft til opgave at udrede de grænsehindringer, som personer, der bevæger sig mellem de nordiske lande, støder på i forhold til arbejdsmarked, social sikring og sociale tjenester. Arbejdet har taget udgangspunkt i Nordisk Ministerråds sekretariats fortegnelse over de nordiske grænsehindringer, som sekretariatet er blevet underrettet om.

Also available in English, Finnish, Icelandic, Norwegian