Förbundsstaten Norden
Hide / Show Abstract

Förbundsstaten Norden

Norden 2030: De fem nordiska länderna har smält ihop till en förenad politisk federation – Förbundsstaten Norden. Den nya förbundsstaten är med sin gemensamma författning, sitt gemensamma styre och med sina 25 miljoner invånare, en helt ny och tung aktör på den europeiska scenen. Om länderna har modet till det. Den kontroversiella samhällsdebattören och historikern, Gunnar Wetterberg argumenterar sakligt och precist över en ny nordisk förbundsstat. En reell federation med ansvar för utrikes- och säkerhetspolitiken, de finanspolitiska ramarna och alla centrala områden inom lagstiftningens huvudområden från invandringen till socialpolitiken. Gunnar Wetterberg blåste förra året nytt liv i debatten om en pånyttfödelse av Kalmarunionen. Diskussionen var både känslomässig och kraftfull och nådde ända till Tyskland, Spanien och Italien. I Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets årsbok 2010 utvecklar Wetterberg nu sin vision om Förbundsstaten Norden. Med sina politisktytterst kontroversiella förslag förväntas författaren att åter skapa debatt i de fem nordiska länderna.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-582.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/forbundsstaten-norden_tn2010-582
  • READ
 
Chapter
 

Sammanfattning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331166-3-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/forbundsstaten-norden/sammanfattning_9789289331166-3-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Norden består av fem länder – Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige – med likartad kultur och sammanflätad historia. De flesta invånarna kan göra sig förstådda med varandra på något av ländernas språk.

Also available in English