Elektroniske resepter over landegrenser i norden
Hide / Show Abstract

Elektroniske resepter over landegrenser i norden

Nordisk eHelseforum

Utgangspunktet for dette arbeidet er for det første at alle de nordiske landene enten har tatt i bruk elektroniske resepter eller har konkrete planer og prosjekter i gang for å ta disse i bruk. Videre foreligger det allerede et langt og godt samarbeid mellom landene i Norden når det gjelder tradisjonelle resepter og i flere tiår har landenes lovgiv-ning vært harmonisert slik at de nordiske land anerkjenner hverandres resepter. Denne rapporten er utarbeidet av Leif Erik Nohr ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø, Norge, på vegne av Nordisk eHelseforum. Medlemmene av forumet og medlemmene av Nordisk juristnettverk for eHelse har gitt viktige bidrag både i prosessen frem til ferdigstillelse av rapporten og ikke minst i forbindelse med gjennomføring av kartleggingen av elektroniske resepter i de nordiske landene.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2009-566.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/elektroniske-resepter-over-landegrenser-i-norden_tn2009-566
  • READ
 
Chapter
 

Konklusjoner og anbefalinger You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289332279-9-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/elektroniske-resepter-over-landegrenser-i-norden/konklusjoner-og-anbefalinger_9789289332279-9-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Vårt oppdrag har vært å analysere de enkelte lands e-reseptordninger og å vurdere disse med tanke på muligheten for å utvide disse ordningene slik at også elektroniske resepter kan benyttes over landegrensene i Norden. Som rapporten viser er det en del forhold som må utredes nærmere og en del avgjørelser som må tas før man kan ha på plass e-reseptløsninger mellom de nordiske landene.